Fylkestingets flertall med 23 mot 12 stemmer, stemte for at konseptet Integrert løsning Øst (I-Øst) legges til grunn for videre planarbeid.

- Det kan se ut som Fylkestinget glemmer at man skal være et organ for hele Nord-Trøndelag fylke, påpeker Reinås. Både i befolkningen og blant de politiske partiene på Stjørdal, fylkets mest folkerike kommune, er det kraftig motstand mot planene om havne- og godsterminal på Hell. En terminal på Hell ødelegger bomiljø, friluftsområde og naturverdier som en av fylkets fremste lakseelver.

- Fylkestinget har med dette vedtaket vist med all tydelighet at man ikke bryr seg om det som skjer sør for Levanger, utfordrer Folkeaksjonens leder.

- Det er ikke fylkestinget som avgjør saken. Vi regner med at departementet legger til grunn de faglige vurderingene som sier at Hell er et miljøfiendtlig alternativ. Nå er det i alle fall ekstra viktig at Stjørdal kommune gir klar beskjed om at en gigantisk godsterminal på Hell er uaktuelt understreker Reinås.