-Første spadetak ble tatt rundt 1.april. 1.juli 2012 skal bygget stå ferdig. Bygget blir på 2300 m2. Her blir det idretts – og svømmehall. Vi bytter ut en 40 år gammel hall. Det var egentlig oppstart 1.mai, opplyser Græsli.

Hallen ble endelig vedtatt i budsjettet før jul. Debatten har pågått i flere år, planene har vært fram en 20-årsperiode. Græsli forteller at totalsummen blir rundt 52 mill kr.  En egen kulturbit ble tatt ut av planene, likeså skytehall. Det ville kostet 80 mill. Det gamle idrettsbygget vis a vis rådhuset i Ås skal til gjengjeld pusses opp.

Røseth fra Selbu er totalentrepenør. Stjørdalsarkitetene Arkideco tegner mens Rørteknikk står for sanitær. Kløfta idrettsanlegg ble anlagt rundt 1980 mens skolen ble bygd i 1989 sammen med biblioteket. Idrettsanlegget ble bygd på dugnad. Tydal IL eide det fram til kommunen overtok anlegget i forbindelse med tomta til Tydalshallen. Det foreligger planer om kunstgress på gressmatten etter at ett 7-er gressfelt forsvant i forbindelse med nyhallen.