Vedtaket ble støttet av general Beitland, og den 15. oktober 1995 ble skogen plantet. Årlig stell av skogen blir utført av 4.klasse ved Hegra Barneskole i samarbeid med Hegra Skogeierlag.

Også i år var 4. klasse på plass for å plante enda flere trær i det inngjerdede området. Inngjerding er nødvendig for å unngå at elgen forsyner seg av plantene. Lærere, folk fra kommunen og skogeierlaget deltok. De gjorde turen ekstra trivelig for alle ved å tenne bål, grille pølser, spandere brus og koke kaffe.

{joomplucat:231 limit=33}