Arkitektstudenter skal sette opp feltkontor og hjelpe Stjørdal med byutvikling