Tre mindreårige knyttes til brannen: – Svært alvorlig