Antallet flypassasjerer nærmet seg 2019-nivå

foto