Flere etablerte foretak i fjor enn i år: – Liten tvil om at kostnadsøkningen i samfunnet påvirker

foto