Flere rovdyrobservasjoner på kort tid i regionen: Ulv skal være en av dem

foto