I 19:30-tiden er trafikkmeldingen fjernet fra Statens vegvesen sine sider, og trafikken går som normalt.

– Helltunnelen stengt i nordgående retning på grunn av bilberging.

Det skriver Vegtrafikksentralen Midt-Norge på Twitter klokken 18:39, torsdag kveld.

Stjørdals-Nytt har vært i kontakt med Vegtrafikksentralen som informerer om at stengningen er forventet å være kortvarig. Bilen har fått stopp rett på sørsiden av Helltunnelen.