Uenige om utbygging til 400.000 kroner for hver innbygger