Riksrevisjonen gir dermed refs på nest strengeste nivå i sin rapport om utnyttelsen av IT-systemene på sykehus. Helseplattformen fungerer klart dårligst, mener de.

– Det er kritikkverdig at helsepersonell opplever at forhold ved de kliniske IT-systemene gjør det utfordrende å overholde lovpålagte oppgaver knyttet til pasientopplysninger. Dette kan påvirke pasientsikkerheten, skriver Riksrevisjonen.

– På undersøkelsestidspunktet var utfordringene særlig belastende for helsepersonell som bruker Helseplattformen.