Fylkesvegen skal få seg en overhaling på nattes tid. Må regne med noe støy- og støvdannelse