Ferske tall fra Statistisk sentralbyrå viser at Selbu har hatt en sterk folkevekst det siste året.

I utgangen av 2021 endte Selbu opp med et folketall på 4090, noe som betyr at de i løpet av det seneste året har kunne ønsket hele 22 nye innbyggere velkommen til kommunen. I starten av 2021 lå nemlig folketallet på 4069.

Til sammen er det flere som har flyttet til kommunen, enn de som har flyttet fra. Det er også gode fødselstall i kommunen, og 37 nyfødte så dagens lys det seneste året.

Vokser mest i Værnesregionen

– Vi er svært godt fornøyde med en vekst på en halv prosent, og at vi er den kommunen i Værnesregionen som vokser mest også, dersom en regner veksten i antall innbyggere. Vi har over tid sett at Selbu har blitt en stadig mer attraktiv bokommune, sier ordfører Ole Morten Balstad til Stjørdals-Nytt.

Videre sier han at spesielt det siste året har de hatt en stor interesse for brukte boliger, og ikke minst en sterk økning i nybygging.

– Det at vi nå også har mange utbyggere som ønsker å utvikle ulike botilbud i Selbu er også alfa omega for at vi oppnår en slik vekst som det vi fikk i 2021, smiler han.

Optimistisk til fremtiden

Balstad forteller at Selbu over tid har jobbet målrettet mot bolyst, og at de tenker bolyst og utvikling i alt de gjør.

– Det både håper og tror vi har gjort sitt til at stadig flere tenker Selbu når de skal velge sitt bosted. Det er også hyggelig at vi har gode fødselstall, og vi har undersøkelser som viser at omtrent 90 prosent av elevene ved vår lokale videregående skole ser for seg en fremtid i Selbu, noe som også gir et optimistisk bilde med tanke på fremtiden, forteller han.

Flere med nedgang

Selbu har derfor vokst mer enn både Stjørdal, Meråker, Tydal og Frosta. Her er en kort oversikt av resterende kommuner i Stjørdals-Nytts nedslagsfelt.

Ved inngangen av første kvartal i 2021 var det 24 283 innbyggere i Stjørdal, ved utgangen av fjerde kvartal samme år hadde det vokst seg 24.287.

Meråker kommune har opplevd en liten nedgang, folketallet ligger nå på 2 399 sammenlignet med inngangen av første kvartal da det var 2413. Det betyr at de har mistet 14 innbyggere.

Tydal har også hatt en liten nedgang i folkeveksten. Kommunen begynte året med 759 innbyggere, og avsluttet året med 750.

Frosta mistet en innbygger, og gikk fra å være 2609 innbygger i inngangen av første kvartal til 2608 i utgangen av fjerde kvartal.

Malvik startet 2021 med 14.334 innbyggere, mens i utgangen av året endte kommunen med 14.425.