Til uken kommer disse ungdommene med bøssene

foto