Årets tema er kvinnehelse og vold i nære relasjoner. Høyres Renate Bjørnshol forklarer til Stjørdals-Nytt at temaet har vært svært så aktuelt blant politikerne i kommunen.

– Vi vedtok en handlingsplan i 2020 mot vold i nære relasjoner i Værnesregionen, en regional plan, og det er den kommunen kommer for å informere om denne dagen, sier hun.

Alvorlig partnervold

Ifølge Bjørnshol kan man se ut ifra de nasjonale tallene at cirka ni prosent av kvinner og to prosent av menn utsettes for alvorlig partnervold, dette vil for Værnesregionen utgjøre 1150 kvinner 260 menn.

– Det er de tallene som gjelder oss, i vår region i 2020. Vi vet også at statistikken har gått i helt feil retning under pandemien, forklarer Bjørnshol.

Allerede fra starten på pandemien gikk tallene på anmeldelser kraftig ned, og politiet uttrykte bekymring for hva dette kunne bety.

– I ettertid har det vist seg for statistikken har gått i helt feil retning etter hvert som tallene har kommet på hva som egentlig foregikk i den perioden. Folk har blitt skjøvet over i en enda vanskeligere situasjon og vi må regne med at mørketallene for den perioden var store, sier hun videre.

Fremdeles store forskjeller 

Ifølge kvinnepolitisk ansvarlig i Arbeiderpartiet, Anne Karin Veisetaune, er det fremdeles store forskjeller, men at de er like rystende fra begge sider.

– Det er viktig å sette fokus på akkurat dette. Likeverd mennesker imellom og likestilling mellom kjønn burde ikke være så vanskelig å forestille seg i 2022.

For selv om det er kvinnedag og det er fokuset som skal markeres er det mange statistikker som går feil vei også for menn. De er særlig overrepresentert i fengsler.

– Det er gjerne blant gjerningspersoner og i voldssaker, forklarer Bjørnshol som blir fulgt opp av Veisetaune;

– Vi ser det i russtatistikk og utfordringer i skolen med lærevansker. Men det står ikke i motstrid til hverandre, man må kjempe for begge. Da er det er greit med en påminnelse.

Angår oss alle 

Programmet for dagen starter klokken 18.00 i Verkersalen på Kimen og vil føre seg som en rød tråd gjennom kveldens mange foredrag.

– Først blir det en appell fra Amnesty og Stjørdal Soroptimistklubb om internasjonalt arbeid med kvinnehelse, deretter kommer politioverbetjent Mari Stene for å snakke om politiets arbeid opp mot vold i nære relasjoner. Dette handler gjerne om hvordan de griper inn i situasjonene, jobber med sakene og oppfølging av ofre, gjerningspersonen og barna i familiene, sier Bjørnshol.

Senere kommer Inger Lise Svendgård for å fortelle om Krisesenteret i Nord-Trøndelag, hvilke tilbud de har og arbeidet de gjør der. Ifølge Veisetaune har senteret er svært så godt og helhetlig tilbud.

– Til sist kommer Sissel Holmberg og Kari Christensen for å snakke om den lokale situasjonen og om handlingsplanen mot vold i nære relasjoner. Vi må huske og vite at dette angår oss alle, forklarer de til sist.

Arrangørene for dagen er Stjørdal Arbeiderparti, Stjørdal SV, Stjørdal Høyre, Rødt i Stjørdal, Stjørdal Senterparti, Stjørdal KrF, Stjørdal MDG, Stjørdal Soroptimistklubb, Stjørdal Arbeiderlag.