Ny rapport avdekker urovekkende funn: - Viser med all tydelighet behovet for å etablere en bedre praksis