Seks boliger over 8 millioner – dette er eiendommene som ble solgt i oktober

foto