Sommeren har vært preget av flere tilfeller av vinningskriminalitet, og det kan virke som det er en økning i hendelser sammenlignet med tidligere. Allikevel viser tall fra 2019 og 2020 viser at statistikken de siste årene er relativ lik.

- Når det gjelder vinningslovbrudd i løpet av de siste tre årene og frem til i dag, så har vi faktisk en nedgang i august, som er lavere enn både i 2019 og 2020. Juni og juli på sin side er forholdsvis lik med 2020, forteller etterforskningsleder Annar Sparby.

I Værnesregionen er det hovedsakelig en økning av naskeri i butikk og utsalg, samt innbrudd i boder og garasjer. Den største mengden saker gjelder tyveri av sykler, og da spesielt elsykler.

Retten må akseptere fengsling

Sparby forteller at de hele tiden jobber aktivt opp mot vinningsforhold i stjørdalsdistriktet, og i forrige uke ble to kjenninger av politiet satt i varetekt grunnet gjentagelsesfare. Prosessen fra lovbruddet begås til det havner i retten, tar tid.

- Det skal litt til å havne i varetekt, og det er to vurderinger som går igjen i slike tilfeller: fare for bevisforspillelse og gjentagelsesfare. Når vi snakker om sistnevnte, så holder det ikke med ett eller to tilfeller. Vi må opp i et visst antall før retten aksepterer fengsling av personer, oppklarer etterforskningslederen.

Sparby forklarer videre at hver enkelt straffesak må være etterforsket ferdig før den går videre til politiadvokaten, som berammer tidspunkt i retten.

- Hvor lang tid den prosessen tar, avhenger av hvor lang tid etterforskningen tar. Det kan ta flere måneder å vente på tekniske spor eller svar fra sakkyndig. I mellomtiden kan saken ha pådratt seg flere forhold, fortsetter han.

Høye krav

I tillegg til at prosessene tar tid, skal også rettssikkerheten ivaretas og forhindre at feil person blir siktet. Det stilles derfor svært høye krav for å kunne vurdere en person til fengsling.

- I vurderingen blir det sett på blant annet fare for gjentagelse, hvor store verdier det gjelder, fare for bevisforspillelse, hvor mange som er involvert og om vedkommende har andre forhold på seg fra tidligere, sier Sparby.

Til de av befolkningen som kanskje sitter på informasjon om hendelser i Værnesregionen, har Sparby følgende anbefaling:

- Ta kontakt med politiet og del hvilken informasjon du sitter på med oss. Politiet vil spille på lag med Stjørdals befolkning, og samarbeidet med publikum er viktig for oss, sier han.