Det melder Malvik kommune på sine hjemmesider.

Midlene er en del av regjeringens nasjonale krisepakke for næringslivet, og målet med tilskuddet er å avhjelpe situasjonen for lokale virksomheter som er særlig hardt rammet av lokale eller nasjonale smitteverntiltak.

- Vi i kommunene er bedt om å prioritere midlene slik at de når lokale virksomheter som er eller har vært rammet av strenge tiltak. For eksempel økte kostnader som følge av nødvendige smitteverntiltak, eller helt eller delvis bortfall av inntekter som følge av at hverdagen og samfunnet har vært veldig annerledes de siste 15 månedene, sier Ole Christian Iversen, næringssjef i Malvik kommune.

De som faller utenfor

Ordningen kan også kompensere lokale virksomheter som har falt helt eller delvis utenfor de generelle kompensasjonsordningene.

- En del virksomheter har fått avslag på de nasjonale ordningene, for eksempel fordi de var nystartet da pandemien kom og ikke hadde historiske årsresultat å vise til. Disse kan søke på denne ordningen, akkurat som andre lokale virksomheter som har blitt negativt berørt av pandemien. Enkelte næringer har vært mer utsatt enn andre, og både reiselivs-, arrangements- og serveringsaktørene får her en mulighet til å få kompensert i hvert fall deler av sine tap, sier Iversen.

Malvik kommune har publisert støtteordningen gjennom nettstedet regionalforvaltning. Her er det laget et enkelt søknadsskjema som må benyttes. Søknadsfristen er 1. september.

- Deretter skal rådmannen fremme en sak til politisk behandling, der eventuell tildeling besluttes. Det blir trolig i formannskapets møte 21. september, opplyser Iversen.