Tre måneder etter at han var gammel nok til å ha førerkort passerte 18-åringen en fartskontroll på E6 ved Kvithamar i Stjørdal. Hastigheten ble målt til 141 km/t i 90-sonen. I retten tilsto han å ha kjørt altfor fort. Det var tørr og bar veg, to kjørefelt i hver retning og middels trafikk klokka 20.33 midt i april.

Kjøreforholdene og middels trafikk reduserte ikke straffen.

Retten pekte på at hastigheten var så høy at det var betydelig risiko for trafikksikkerheten.

I Trøndelag tingrett tilsto 18-åringen å ha kjørt for fort. Han godtok og vedtok tilståelsesdom. At 18-åringen tilsto å ha kjørt altfor fort ble vurdert som formidlende ved fastsetting av straffen.