Levanger Kantori er tilknyttet Levanger menighet og Levanger kirke. Koret deltar ved kirkens høytider, kulturprogram i Levanger kirke, i tillegg til egne prosjekter. Levanger Kantori er et ambisiøst kor som synger klassisk og moderne kirkemusikk.

Dirigent og kunstnerisk leder er Erling Neergård

Værnes Kantori ble startet i 1997 av Magnus Fiskvik under navnet 1000-årskoret, men byttet i 2003 navn til Værnes Kantori. Koret har i løpet av årene fokusert på større kirkemusikalske verk. Mellom disse større prosjekter synger koret også på gudstjenester i Værnes kirke og andre kirker i Stjørdal. Koret har et blandet repertoar av salmer, viser, samt både gammel og nykrevet kirkemusikk.

Dirigent og kunstnerisk leder er Brita Sjøberg.

Som solister har korene engasjert Åse-Rakel Bøhn fra Skogn. Hun synger sopran og har utdannelse  som operasanger. Åse-Rakel har hatt ulike roller i Tryllefløyten, Bakklandets vakre Maja og i Flaggermusen. Knut Stiklestad er fra Sul i Verdal og han synger bass. Han har flere ganger tidligere sunget sammen med Værnes kantori. Knut debuterte i Universitetets aula i Oslo med romanse- og operaprogram. Siden har han gjort 50 ulike roller ved Den Norske Opera og ved mange distriktsoperaer. Tenorstemmen synges av Rune Devik som også synger i Værnes kantori. Rune er fra Lierne og han har vært med å synge i mange store korprosjekt. Han har også hatt en del lokale solistoppdrag.

Fra Trondheim Symfoniorkester kommer det en gruppe strykere. Solistene vil ha egne innslag. Begge korene vil også fremføre egne numre før det blir en felles fremførelse av Schuberts vakre messe med kor, solister og orkester.