Mer enn 40 prosent av dødsulykkene skjer på en bitteliten del av veinettet