Den savnede ble sist sett i området Amdal ved Selbusjøen mandag 8. mai. Det er ukjent hvor han har beveget seg etter denne observasjonen, men politiet har grunn til å tro at han ønsket å dra vestover mot Dragsten og videre til Klæbu på land.

Politiet har i samarbeid med frivillige, brannvesen og redningshelikopter fra Forsvaret avsøkt store deler av området vest for Amdal mot Dragsten. Terrenget letemannskapene har søkt i betegnes som krevende. Søket fortsetter i dag, og det skal også gjennomsøkes teiger nordover mot Stor-Drakstsjøen. Politiet anser dette som et redningsoppdrag, og det er håp om at savnede fremdeles er i live.

Politiet ønsker nå bistand fra personer som disponerer hytter eller lignende i området markert i kartskisse, se vedlagt. Siste observasjon er markert med et rødt punkt. Dersom det er montert kamera bes det om at opptak fra dette gjennomgås for å se om det observeres personer som kan være savnede. Aktuelt tidsrom er mandag 8. mai kl. 14:00 og fremover.

Dersom noen har sett den savnede eller har andre opplysninger som kan være relevant for politiets søk, ønsker vi at dette meldes til politiets tipstelefon 73489400 eller via nettadressen tips.politiet.no/trøndelag