Politiet kontrollerte 55 bilførere. Én fører fikk svi