Et nytt investerings- og utviklingstilskudd fra Kommunal- og regionaldepartementet (Merkur) gir butikkene Coop Forradal og Coop Flora sikrere ben å stå på fremover. Totalt får 175 nærbutikker i trøndelagsfylkene drahjelp av tiltaket som skal bidra til livskraftige nærbutikker.

Kommunal - og regionaldepartementet bidrar med inntil 50 prosent av kostnadene til nødvendige investeringer i kjøle- og fryseanlegg hos utvalgte nærbutikker. Det samme gjelder for dataanlegg tilknyttet driften av butikkene. Det betyr at distriktsbutikker inkludert i systemet kan søke om refusjon av slike utgifter. Det er satt av 15 millioner til dette tiltaket.  Enda flere nærbutikker kan få støtte gjennom Merkur-ordningen, sier Liv Signe Navarsete i Kommunal- og regionaldepartementet, og understreker at nærbutikken har stor betydning som treffsted, møteplass og tjenesteleverandør spesielt i et bygdesamfunn. Dette kan ikke overvurderes, sier Navarsete.  Totalt fordeles 747 000 kroner på 9 butikker i Nord-Trøndelag, der Coop Nærkjøp Forradal og Coop Nærkjøp Flora får hver sin pott.  I Sør Trøndelag fordeles 656 000 kroner på 9 butikker.

Weydahl har fått opplysninger om et beløp på 139 000 kroner i Merkur-støtte som skal gå til oppgradering av butikkene.  Det er i følge Weydahl, Trondos som har fått midlene til oppgradering av butikken i Flora og Forradal. Erling Weydahl, leder av “Flora bygda for alle”, har god fremtidstro på videre butikkdrift hos Coop Flora, og lover å kjempe for videre drift.

Dette kan være med å bidra til sikring av videre drift. Den lokale organisasjonene Flora bygda for alle, har fått kommunal støtte til laget på 200 000 kroner.  125 000 av disse skal gå til butikken og sikring av videre drift, det har styret på 7 personer allerede avgjort.

Folk har blitt flinke til å bruke butikken, vi har hatt mellom 30 til 40 prosent økning den siste tiden.  Opp mot 50 prosent økning i visse perioder har betjeningen merket, og handelen er stigende. Uten lokal innsats og bruk av butikken hadde vi trolig ikke fått videre drift i Flora, tror Weydahl. Trondos har den avgjørende stemme, og bestemmer hva som skal gjøres også når det kommer til tiltaksplaner. Merkur-støtten resulterer i at det nå kan oppgraderes mer i tiden fremover både på butikken i Forradal og i Flora. Utskifting av disker kan være aktuelt.

- Vi er spente på hva styret i Trondos sier på årsmøtet i mars måned, sier Weydahl. Pilene peker oppover. Alle lag og foreninger støtter opp om nærbutikken nå, sier Weydahl og lover å sloss for butikken i Flora.