Laukvik arbeidet fra 2000 som regiondirektør for Storebrand i Midt-Norge med ansvar for investeringsrådgivning, livsforsikring, pensjon og bank. I årene 2008 – 2010 arbeidet han i Storebrands sentrale stab i Oslo rettet opp mot finanstilsynet.

I fjor kom han tilbake til arbeid i Trondheim og startet i Formuesforvaltning.

– Det engasjementet ble kortere enn begge parter hadde sett for seg, men jeg synes det er veldig spennende og fascinerende å jobbe i en lokalbank. Og nå er jeg så heldig at jeg kan jobbe i hjemkommunen. Det er første gang, sier Arne Martin Laukvik.