BDO vil nå ha over 200 ansatte og en omsetning på omkring 220 millioner kroner i Midt-Norge og styrker dermed sin ledende posisjon i regionen.

- Arne Klæth og hans kollegaer har bygget en imponerende virksomhet i Stjørdal. Suksessen skyldes blant annet at de har lagt vekt på å være en del av lokalmiljøet og å ha en høy grad av nærhet til kunden. Det er den samme oppskriften vi har brukt for å gjøre BDO til et av landets største revisjons- og rådgivningsfirmaer. Jeg er derfor svært glad for at de valgte å gå inn i BDO, sier adm. dir. Trond-Morten Lindberg i BDO.

- Vi har brukt mer enn 30 år på å bygge tillit hos våre kunder og skape den kulturen vi har i dag. Etter å ha tatt oss god tid til å bli kjent med BDO er vi trygge på at vi blir del av et firma som passer vår kultur, sier Arne Klæth, styreleder i Revisjonsfirmaet Klæth. -Vi ser frem til å få Ingeborg Hukkelås, Lars Terje Klæth og Arne Klæth med som partnere i BDO tilføyer BDOs regionleder i Midt-Norge, Stig Wærnes.

Stjørdal er Nord-Trøndelags største kommune og selve knutepunktet for kommunikasjon i Trøndelag. Næringslivet i området gjør det godt og i den senere tid har det foregått en utstrakt etablering innenfor olje- og oljeservicenæringen. Dette kombinert med at Revisjonsfirmaet Arne Klæth har en dominerende markedsandel i sitt område gjør avtalen svært attraktiv for BDO. BDO er etter dette representert i Stjørdal, Levanger, Verdal, Steinkjer, Namsos og Grong i Nord Trøndelag.

BDO har over 1000 ansatte i Norge fordelt på kontorer over hele landet. Internasjonalt er BDO til stede i 135 land og med omkring 50 000 ansatte.