– Vi er bekymret for at så mange fortsatt ikke har fornyet førerkortet. Nå haster det for de som vil fortsette å kjøre etter nyttår, sier avdelingsdirektør Lill Tove Amundsen i Statens vegvesen i en pressemelding.

Vegvesenet har sendt ut SMS til alle det gjelder, men fortsatt er det 31.899 personer som har de gamle, store, plastlaminerte førerkortene, som nå slutter å være gyldige.

Kan ikke kjøre etter nyttår

1. januar 2023 er ikke førerkort som er større enn bankkort lenger gyldig. Det betyr at du ikke har lov til å kjøre. Hvis du vil fortsette å kjøre, må du fornye førerkortet innen utgangen av 2022.

Du får førerretten tilbake når du eventuelt fornyer førerkortet på et senere tidspunkt.

Kan få bot

I Trøndelag er det 2.511 personer som ikke har fornyet førerkortet sitt. 146 av disse bor i Stjørdal. 54 personer bor i Malvik.

Hvis du kjører med et ugyldig førerkort, risikerer du 5 000 kr i gebyr. Fra april blir du anmeldt hvis du blir stoppet i kontroll. Dersom man blir stoppet gjentatte ganger i løpet av de første tre månedene kan du også risikere anmeldelse.

For å fornye førerkortet, må man møte opp på en trafikkstasjon for å ta bilde.