11 av 17 søkere fra regionen: Alt fra overingeniør til lettmatros kjemper om jobben