Lyste ut jobber internt for å gi deltidsansatte førsterett på heltidsjobb

foto