- Dette kan bli veldig viktig for å utvikle landbruket i kommunen, slår jordbrukssjef Johan Forbord i Malvik fast.

Det er ny E6 som har gitt penger med mer landbruk som mål.

Nye Veier inngikk avtalen, og punget ut med 10 millioner til landbruksutvikling.

- Seks millioner kroner skal brukes til nydyrking, og 4 millioner til oppstart av nye tilleggsproduksjoner. Det kan være jordbær- eller bringerbærfelt, fruktdyrking, potetdyrking, egg eller annen ny produksjon i kommunen, opplyser jordbrukssjef Johan Forbord.

Skal porsjoneres ut

Det er vedtatt retningslinjer for hvordan de 10 millionene skal fordeles. Årlig skal inntil to millioner kroner gå til søkere som skal starte ny landbruksnæring.

Renter skal tilføres fondet med mål å bli en stimulans for å utvikle landbruksnæringen i Malvik.

Det er fastsatt arealkrav til prosjektene, hva det kan gis støtte til, og hvor mye. Mest penger skal gå til nydyrking. Det kan gis 50 prosent tilskudd, og maksimalt 6000 kroner, til hvert mål ny matjord.

Til potetdyrking og produksjon av grønne vekster kan det gis tilskudd i tre år.

Aktivt landbruk

- Det er aktivt landbruk på et areal på 15.000 mål i kommunen med mest melk og gris, sier Johan Forbord.

Antallet husdyr har økt. Hele 11 melkeroboter er i drift, og tre griseproduksjoner drives.

Flere matproduksjoner, som man har i nabokommunene, finnes nå ikke i Malvik.

- Nå vil det bli mulig å søke om støtte til ny satsing på nydyrking og nye landbruksproduksjoner i Malvik, sier Johan Forbord.