Før jul ble temasiden www.vegvesen.no/fjelloverganger lansert på Statens vegvesen sine hjemmesider. På nettsiden kan man finne ut om fjelloverganger er åpne, lese trafikkmeldinger og sjekke værforhold live via webkamera.

Nå kommer en tilhørende SMS-varslingstjeneste, som er gratis å bruke.

På vegvesenet sine hjemmesider registrerer man sitt telefonnummer og man får tilgang til en meny med alle strekningene som tilbys.

Her kan man få SMS og informasjon om veger, fjelloverganger, veimeldinger og hvor lenge situasjonen er forventet å vare. Man vil også kunne få informasjon om tunneler og broer.

Statens vegvesen har i løpet av vinteren hentet informasjon om strekninger fra det nye kartlaget «værutsatt vei» fra Nasjonal vegdatabank.

– Statens vegvesen er til for trafikantene! Vi er opptatt av å levere gode og raske løsninger som trafikantene selv har meldt inn at det er behov for. Tydelig og mer tilgjengelig oversikt over fjelloverganger og værutsatte veier for å få mer forutsigbar fremkommelighet på veien er et slikt behov, sier vegdirektør Ingrid Dahl Hovland.