Fra og med mandag til og med onsdag kan barn i alderen 9-12 år delta på den historiske høstferien blant ruinene på Steinvikholmen.

- Gjennom skoletime anno 1537, skjoldverksted, ruinrebus og ridderaktiviteter får barna muligheten til å bevise om de har verdigheten, lærdommen og styrken som skal til for å bli ridder av Steinvikholm. Kanskje får Steinvikholmen en rekke nye riddere innen høstferien er slutt, sier Line Rogstad Wikan.

Sterk historisk betydning

Fortidsminneforeningen er opptatt av formidling, og Steinvikholmen har en helt spesiell historie. Ruinene av borgen forteller en historie om et forsvarsverk og bosted for Norges siste erkebiskop, Olav Engelbrektsson.

- Hans kamp for Norges selvstendighet og den katolske kirke er derfor uløselig knyttet til Steinvikholmen. Lenge har stedets historie blitt knyttet til nederlag, ettersom stedet var erkebiskopens siste skanse før han forlot landet for godt i 1537. Denne hendelsen markerer slutten på Norge som selvstendig rike, slutten på pavekirkens innflytelse og slutten på middelalderen. Det markerer også starten på den lange dansketiden som varte helt fram til 1814, forteller Rogstad Wikan.

Ti pr. dag

Nå ønsker hun og Fortidsminneforeningen å gi barna en innholdsrik og lærerik høstferie. Og det blir ikke bare «gamle» skoletimer, - det blir masse lek.

- Opplegget er spesielt laget for aldersgruppen og har som mål å lære barna mer om Steinvikholmens historie, og hvorfor den er så viktig i Norges historie. Gjennom leking og læring får barna muligheten til å utforske historien på forskjellige måter, og få et personlig forhold til denne fantastiske eiendommen. Mange har kanskje vært på Steinvikholmen på tur med skolen eller for å bade og kose seg en varm sommerdag, og forbinder stedet med slike opplevelser. Gjennom Fortidsminneforeningens formidlingssatsing på Steinvikholmen og høstferietilbudet «Olav Engelbrektssons ridderskole», håper vi mange flere barn også vil forbinde stedet med dets spennende historie, sier Line Rogstad Wikan.

Det er begrenset antall plasser, maks ti hver dag, på ridderskolen. Disse plassene håper Line Rogstad Wikan blir fylt opp ganske så fort.

- Det koster 100 kroner å være med, men vi håper på stor interesse for dette spennende tilbudet, sie Wikan.