- Vi har jobbet med å få på plass en ordning siden starten, men det er så å si umulig. Målet har hele veien vært å gjøre stillingen permanent, men vi har ikke lykkes, sier leder ved frivilligsentralen Siri Bones.

Det var i desember 2019 Brynhild Jorid Rotvold ble ansatt som prosjektleder. Fem måneder senere åpnet BUA dørene for første gang. Til tross for oppstart i en utfordrende tid, ble ordningen raskt populær.

Nå ser Stjørdal frivilligsentral, som har stått ansvarlig for driften av BUA, at de ikke lenger har økonomi til å holde lavterskeltilbudet gående, uten at det påvirker sentralens egen økonomi.

- Vi har regnet på det, og i verste fall vil det gå utover frivilligsentralen. Finner vi ikke en løsning må vi stenge første oktober. Det er fryktelig trist; for meg har BUA blitt et hjertebarn, forteller Bones.

Prosjektleder Brynhild Jorid Rotvold forteller om et godt spenn i målgruppen. Fra i en ettåring i lånt sykkelvogn til en 80-åring som lånte truger. Nå krysser hun fingrene for at BUA skal bestå.

- Svært synd

BUA driver med gratis utleie av utstyr for sport- og fritidsaktiviteter i alle sesonger. Tjenesten er spesielt myntet på barn og unge, men har som mål å favne alle aldre. Siden oppstart i 2019, har utleiedelen vært finansiert ved hjelp av å søke midler fra ulike organer.

- Vi har utforsket hvordan vi skal drifte videre. Det har vært tidkrevende og utfordrende gitt de rammevilkårene vi har hatt. Det vil være svært synd om det skulle forsvinne, og vi ønsker at ordningen skal kunne fortsette, sier nestleder i styret, Ida Rindal.

I løpet av det drøye året utlånsordningen har vært i drift i Stjørdal, har de rukket å bli en velbrukt tjeneste av både av familier og skoler. I tillegg trekkes et godt samarbeid med lokalt næringsliv frem.

- Det er noen synergieffekter knyttet til BUA. Det er en læringsarena for kandidater på arbeidsutprøving, sommerjobb til ungdom, gjenbruk og økonomi. Det er mye mer ved BUA hvis man ser helheten, fortsetter Bones.

Har ikke mistet håpet

Utfordringen er at de nasjonale finansieringsordningene kun dekker kostnader til å kjøpe inn utstyr for utlån, ikke drift og lønnsutgifter. Per i dag har BUA et stort utvalg av utstyr, men mangler ressurser til å drifte og organisere utleien.

- Det er viktig for oss å få orientert om situasjonen, mange vet ikke hva som skjer bak kulissene, sier Bones.

Frem til nå har de jobbet med å overleve kortsiktig fremfor langsiktig, og presiserer at det ikke er en god løsning for noen av partene. Målet nå er å finne noe permanent, slik at fokus kan gå fra å finne penger til å utvikle BUA.

- Vi får se hva september bringer. Alternative løsninger kan være å få inn sponsorer fra bedrifter, og vi har sendt inn søknader til kommunen, som potensielt kan kjøpe oss noe tid. Vi er åpne for alt og har ikke mistet håpet og planlegger som om det skal gå bra, sier Bones.