Resultatet av kontrollen ved Julan ble 12 forenklede forelegg. Seks førere fikk forenklet forelegg for høy hastighet, de seks andre for bruk av mobiltelefon.

Høyeste hastighet under kontrollen ble målt til 88 km/t i 70-sonen.