Sommerperlen Storvika får ny adkomst til sommersesongen. Da skal badegjestene parkere på Sutterøy.

- Da Storvika ble kommunalt eid friluftsområde i 1999 etter mange års leie ble også areal til ny parkering anskaffet. Den nye parkeringsplassen bygges nå på denne eiendommen, og blir liggende på det som tidligere har vært åker mellom Storvikavegen og bedriften Contiga på Sutterøy, sier bygartner Elin Aune i Stjørdal kommune.

Dette gjør at ny adkomst for biler til Storvika vil bli via Sutterøy til den nye parkeringsplassen. Derfra blir det en kort spasertur til selve friluftsområdet.

- Dermed vil myke trafikanter være alene om å bruke deler av den gamle grusveien inn til Storvika og trafikksikkerheten for disse vil bli betydelig bedre. Nede i Storvika vil det fremdeles være handikapparkering, sier Aune.

Flere plasser

Den nye parkeringsplassen på Sutterøy har omtrent samme areal som de tidligere parkeringsarealene i Storvika.

- Parkeringskapasiteten vil øke en del, ettersom vi nå får mye bedre utnyttelse av arealet, sier Elin Aune i Stjørdal kommune. Men ikke minst gjør det adkomsten til Storvika langt mer trafikksikker og beboere langs Storvikavegen unngår all bade- og soltrafikk forbi husene. Den nye parkeringsplassen vil bli asfaltert, og en stor del av arealet fylles opp med masser som ble gravd ut i forbindelse med byggingen av parkeringskjelleren på Husbyjordet.

- Vi gjenbruker massen fra Husbyjordet. Denne inneholder noen rester av asfalt så den kategoriseres som lett forurenset. Det gjør at iallfall de arealene der denne massen brukes må asfalteres, sier Elin Aune.

Mulighet for utvikling

Fra årets badesesong blir det altså kun gang- og sykkelveg i det meste av Storvikavegen.

- Hva skjer med dagens parkeringsplasser i Storvika?

- Det vil fortsatt være handikapparkering der, men ny parkeringsplass og ny adkomst er et ledd i tilretteleggingen av friluftsområdet. Storvika skal være fritt for motorisert ferdsel. Å få friluftsområdet mer bilfritt enn det er i dag åpner opp for at det kan videreutvikles som friområde med ytterlige tilrettelegging for aktivitet og rekreasjon. Vi vil blant annet få muligheten til å tilrettelegge de store områdene med grasbakke til aktivitet. I tillegg vil den nye parkeringsplassen også være aktuell til de som vil benytte de nye områdene i sjøkanten ved nye SARA renseanlegg, og de som vil gå langs eventuell fremtidig kyststi, sier Elin Aune.

Yrkeselever bygger

Den nye adkomsten og parkeringsplassen blir en realitet ved hjelp av samarbeid med anleggslinjen ved Ole Vig videregående skole.

- Vi er stolte av at vi i denne forbindelsen også kan fremme yrkesfagene via vårt samarbeid med Ole Vig videregående skole. Stjørdal kommune stiller med areal og øvingsoppgaver nært skolens lokaliteter på industriområdet, og skolen får relevante praksisoppgaver til elevene. Det er VG2 Anleggsteknikk som i hovedsak skal gjøre arbeidet sammen med kommunes egne ansatte i de ulike avdelingene, sier Elin Aune.