De går på skolen i Hegra, ikke langt fra elvekanten ved Stjørdalselva. I sitt nærområde har elever ved Hegra skole arbeidet med flere bekkeprosjekter, hvor de har restaurert bekker og lagt ut gytegrus til fisk som laks, vanlig ørret og sjøørret. Blant annet derfor ville Stjørdal Jeger- og Fiskerforening (SJFF) nå tildele elevene sju komplette fiskestenger med sneller og snører.

- Vi i foreninga er så glade for at elevene og ungdommene viser interesse for den lange kulturtradisjonen med laks og sjøørret i våre elver og vassdrag. De har blant annet deltatt på stamlaksfisket i fjor høst, og nå har vi vært i Meråker for å se på resultatene med 50.000 yngel i klekkeriet, sier Jomar Bårsaune og Tove Skaget fra SJFF.

Lærer Jørgen Korstad er selv ivrig laksefisker og har vært med elevene ut sammen med SJFF på fiske etter gyteferdig laks på såkalt stamlaksfiske.

- Nå var det supert at skolen og elevene fikk disse fiskestengene, for allerede dagene 12.-14. juni er elevene invitert til fritt fiske på kommunevaldet i Stjørdalselva, sier lærer Jørgen Korstad.

Det er den lokale fiskerforeningen som inviterer. 22. august skal elevene ut med fiskestang på nytt. Da i samarbeid med elever fra Sund Folkehøgskole. Så blir det på nytt fiske etter stamlaks i Stjørdalselva med villaks som skal klekke sin rogn i beholdere på klekkeriet i Meråker.