De to personene som nå er anmeldt i saken skal ha passert en stengt grenseovergang fra Sverige den 16. juni 2021.

– De to vedkommende ble stoppet før grensen og informert om at grensestasjonen de har passert var stengt, og om at de har plikt til opphold på karantenehotell, skriver kommunedirektør Tor Jakob Reitan, i påtalebegjæringen.

Personene skal deretter blitt bedt om å reise til Scandic Hell i Stjørdal for gjennomføring av karantene. Politiet skal videre ha gitt beskjed om at personene måtte settes opp på test den 17. juni, og igjen onsdag 23. juni.

Politiet opplyser til Scandic Hell at personene har vært og handlet i Sverige. Ifølge påtalebegjæringen skal personene ha oppholdt seg i Sverige i cirka 23 timer.

– Politiet opplyste videre at personene skulle innom to ulike steder med handleposer.

Videre ble de instruert om at de skulle sette handleposene fra seg på god avstand, heter det videre.

Skal ha ringt flere ganger

Politiet anslo på grunn av kjørevei, at de to personene skulle ankommet karantenehotellet ved midnatt. De ankom ikke hotellet, men har ifølge dokumentet ringt flere ganger mellom midnatt og kokken 02.00.

– Her ble det opplyst om at vedkommende hadde problemer med bilen, skriver Reitan.

Personene opplyste videre at de har vært i kontakt med politivakta på telefon 02800. Hotellet skal også ha blitt oppringt av en tolk på vegne av dem.

– Personene ønsket godkjennelse på å sove hjemme, eller på hotell etter annet sted før de kom til Scandic 17. juni, opplyses det videre.

Hotellet bekrefter at personene sjekker inn omkring klokken 12.30 den 17. juni. Testteamet i Stjørdal varsles om testplikt av PCR samme dag. Vurdering om egnet oppholdssted hjemme er ikke gjort, med tanke på muligheten for videre karantene hjemme etter 3-døgnstest.

Fem regelbrudd

Stjørdal kommune fikk oppfølgingsansvar for personene i karantene på Scandic Hell Hotell, og mener på bakgrunn av informasjonen at personene har brutt flere punkter ved covid-19-forskriftens kapittel 2.

- Personene har ikke gitt kommunen eller politiet informasjon om hvor de befant seg mellom klokken 04.00 og 12.00 den 17. juni. Kommunen får ikke verifisert at de i tidsrommet mellom grensepassering den 16. juni og klokken 12.30 den 17. juni oppholder seg på egnet sted for innreisekarantene. Ved kontakt med hjemkommunen finner Stjørdal kommune ikke grunnlag for karanteneunntak etter 4. ledd. De har heller ikke unntak etter paragraf 6a, da de har angitt å ha vært på handletur.

- Personene har ikke forevist koronatestresultat ved grensepassering, fordi de har passert grensen på ulovlig sted uten grensevakt.

- Personene har ikke latt seg teste med hurtigtest på grensen, og ikke selv sørget for avtale om test etter ankomst til Norge.

- Personene har forsinket oppstart av karantene i karantenehotell med cirka 12 timer. De har angitt problem med bilen, men ikke angitt oppholdssted.

- Personene har ikke registrert seg i innreiseregisteret, noe som ifølge begjæringen viser at handleturen og ulovlig grensepassering har vært planlagt.

Stjørdal kommune begjærer av den grunn personene straffet for brudd på covid-19-forskriften.