Nettredaksjonen

Av Arne Brunes

Tydal Data Center AS eies av Naas-familien i Eide på Nordmøre og Håkon Bryhni i Oslo. Naas er veletablert på Eide, men krafttilgangen stopper ekspansjon.

- Her ligger alt til rette. Vi ligger på en måte i et veikryss med linjenett i flere retninger, også over til Åre. Utbyggingen foregår vis-a-vis Statkraft sitt anlegg. Dermed er energitapet på et absolutt minimum. Tilgangen til strøm og fibernett er helt avgjørende om hvor et slikt senter ligger, sier en glødende tilfreds ordfører i Tydal, Jens Arne Kvello (Sp).

Gir synergieffekt

Tydal kommune har over en periode slitt med nedgang i folketallet, noe som i hovedsak kommer av manglende tilgang på arbeidsplasser. Nå ser tydalsordføreren en god mulighet til å få folkestrømmen i retur.

- I første omgang så regner vi med ti velutdannede ansatte på Tydal Data Center. Mange av dem vil i sin tid ha familier. Her har vi kapasitet både i skole og barnehage. Med større folketall vil også behovet for arbeidskraft være økende i flere områder. Det ene drar med seg det andre. Ferdig utbygd regnes det med at datasenteret vil ha behov for tretti ansatte, sier Kvello.

Store steinmasser omformes til ei solid industritomt.

Gratis tomter

For å sikre at de som kommer til kommunen og skal jobbe på datasenteret er det allerede et ferdig regulert boligfelt.

- Vi har 22 tomter i feltet, fire er levert og flere er reservert. Kommunen vil også bygge på noen av tomtene for utleie, slik at de som kommer til bygda får mulighet til å tenke på om de vil bo i Tydal, sier Jens Arne Kvello, og fortsetter:

- Boligtomtene er gratis, og det er inkludert vann og avløp. Dette er en kostnad vi kalkulerer til et par hundre tusen kroner. For at ting skal være rettferdig gir vi samme tilskudd til private utbyggere når det er levert ferdigattest på en ny bolig.

Med tilretteleggingen for boliger vil det være den minste utfordring å ta med seg familien og bosette seg i den flotte kommunen. Omkranset med natur er det omtrent slik at hus og hytte kan være ett og samme.

Betydelig anleggsvirksomhet

Tydal Data Center har kjøpt tomta ved koblingsanlegget, like sør for sentrum i Ås i retning Stugudal. Selbufirmaet Kyllo Maskin AS har jobbet med opparbeidelse av tomta siden i mai og Kvello vil gjerne vise hvordan det har blitt. Ei ferdig opparbeidet tomt på 70 dekar har tatt form. Foruten dette skal det bygges voller rundt slik at tomteområdet blir på totalt 110 dekar.

- Her har vi hatt om lag ti ansatte i virksomhet hele tiden og slik vil det bli enda i mange måneder. De aller fleste som jobber på dette anlegget har bostedsadresse i Tydal, sier anleggsleder i Kyllo Maskin AS, Trond Helge Rønning.

Ordfører Jens Arne Kvello ser lyst på framtida med nyetableringer i kommunen.

Gode inntekter

Strømforbruket i et datasenter er nesten på et uvirkelig nivå.

- I starten vil forbruket være 40 megawatt, mer enn det totale forbruket i hele kommunen i dag. Ferdig utbygd vil behovet komme opp i 180 megawatt. Når vi beholder inntektene av kraftsalg som foregår i egen kommune blir det et stort pluss, sier ordføreren.

Det er ikke mer enn en håndfull steder i landet som har så mye kapasitet på strøm i nærheten. Tydal Data Center senter vil gi mye spillvarme kommunen kan ta i bruk for etablering av andre arbeidsplasser.

- Vi synes dette er ei god grønn linje, sier Kvello.

- Interessante jobber

Om kort tid vil de første leveransene ankomme industritomta. 20 transformatorer med egenvekt på åtte tonn er underveis. Trafoene kostes av datasenteret. Som en følge av etableringen vil også Tensio måtte foreta oppgraderinger på sitt anlegg.

- Jeg mener at datasenteret bør være en interessant jobb. Vi regner med å få opp et miljø på teknologi. De som ansettes skal få opplæring i Eide før de starter på jobben i Tydal. Vi tror dette vil være en interessant jobb for alle som er interessert i data, sier Kvello.