Aksjeselskapet som står bak VM-runden i rallycross på Lånkebanen har søkt om 400.000 kroner i kommunalt tilskudd til gjennomføring av årets arrangement. Rådmannen går inn for at arrangørene får doblet sitt tilskudd fra i fjor, da formannskapet bevilget 200.000.

- Omfanget av VM-arrangementet er av en sånn størrelse at det er behov for solide økonomiske rammer, samt meget god organisering av arbeidet rundt arrangementet. Det er behov for et omfattende apparat rundt arrangementet, og disse må jobbe året igjennom for å få alt klart til dagene det hele skal avvikles. VM i rallycross er et av få VM-arrangement Norge er tildelt de neste årene. Det omfattende arbeidet de siste årene har tæret på for ivrige personer i sentrale funksjoner, og for en ny femårs-periode må en god gjennomføring i større grad tilrettelegges og kvalitetssikres ved frikjøp av arbeidstid for en del av disse funksjonene, heter det i vurderingen fra rådmannen.

Som tidligere omtalt i Stjørdals-Nytt endte fjorårets arrangement med et underskudd på drøyt 600.000 kroner. I det reviderte budsjettet som Hell RX AS nå har utarbeidet er verken publikums- eller sponsorinntekter økt.

- Grunnen til det er at man regner 2019 som et mellomår, før satsingen på el-bilene med fabrikkteam kommer i 2020 og 2021. De planlagte investeringene til nytt tårn og bedret infrastruktur har arrangøren valgt å utsette ett år, og man har startet en prosess sammen med Trøndelag fylkeskommune og Stjørdal kommune for å komme med på statsbudsjettet i 2020. Gjennom statsbudsjettet kommer man også til å søke om midler til drift, slik at man skal få mulighet til å utvikle og forbedre arrangementet ytterligere. Det vil være av stor betydning å få arrangementet inn under statsbudsjettet, skriver rådmannen i sin vurdering av saken.

Det er formannskapet som torsdag avgjør størrelsen på årets tilskudd til rallycross-VM.