Grisebonden på Reppe er opptatt av å sikre godt omdømme: – Det vil alltid finnes ytterkanter

foto