Rev ned flagg: – Å ødelegge andres markering er ikke greit