Vedtok å tilbakeføre området til jordbruk. Men det er ikke enden på visa