SJ Norge stanser salg av flere Freia-produkter

foto