Har satt av 19 uker til rettssak mot kommuneoverlegen