Dette har vært et vendepunkt i ungdommenes liv: – Mange tror vi bare mekker og bygger biler, men vi bygger folk

foto