Omlegging av E6: Vil påvirke trafikken de neste fire årene

foto