Torsdag 10. februar var det felles grunnsteinsnedleggelse til Stjørdalshallen fra ordfører Johan Arnt Elverum i Stjørdal kommune og Ingvild Kjerkhol i fylkeskommunen.

Fredag 10. februar 2012 starter en tredagers åpning av hallen med offisiell åpning av hallen søndag 12.02 kl. 12.02. En gruppe er allerede satt ned for å arbeide med åpningsarrangementene. Lørdag er det breddeidrettens dag med presentasjon av lag og foreninger. Det er aktiviteter og omvisning med minikonserter fra scenen. Søndag er toppidrettens dag med oppvarmingskamp der helsesportlaget allerede kan forberede seg på å delta. Så følger det en toppkamp i håndball.

Bjørn Bremseth fra Etat Teknisk Drift i Stjørdal har jobbet intenst med Stjørdalshallen. Foran inviterte gjester i aulaen på Ole Vig var han høytidsstemt: - Dette er en stor dag. Her kommer et moderne anlegg. Jeg vil gi ros til de andatte på Ole Vig vgs som understreket at arbeidsforholdene i den gamle Stjørdalshallen ikke lenger holdt mål. Ambisjonen ble satt om å bygge en ny hall.

Ros til elevene til Terje Tangen på media og kommunikasjon som hjalp oss til å få en flying start i den visualiserte presentasjonen. Deres presentasjon hadde stor betydning for å fortelle hva dette prosjektet er. Prosjektet hadde ingen forankring i noen økonomiplaner verken i kommune eller fylke. En prosjektgruppe ble satt ned. Da forslagene ble lagt fram, fattet både kommunestyret i Stjørdal og fylkestinget enstemmige vedtak.

Rune Venås fra fylkeskommunen og Ole Hagen på vegne av Stjørdal kommune samarbeidet godt. Ole Hagen var min høyre hånd. Jeg vil berømme pressen for god oppfølging, det var viktig å ha noe å presentere i den sammenheng. Det var vi bevisst.

Dette prosjektet har tatt også meget kort tid, men det er meget greit med slike prosjekt. Fra folk ”inant” er det i pressen omtalt som fylkets fineste hall. Prosjektet har hatt en god timing og fin anbudsprosess. VI har fått et godt anbud. Det er et godt kvalitetsstempel. Vi fikk på plass en prosjektorganisasjon under ledelse av prosjektleder Tommy Alstad fra Stjørdal kommune. Nå er allerede 6 av 8 km med pæler er banket ned i bakken (40 m). I dag feirer vi starten, sa en meget tilfreds Bjørn Bremseth.

Prosjektleder Tommy Alstad tok forsamlingen med på en animasjonspresentasjon av den nye idrettshallen på totalt 10.000 kvm. Til sammenligning er Stokkan U 8.000 kvm. Tre idrettshaller med fulle mål som håndballbaner ligger ved siden av hverandre. Ved store kamper legges banen på tvers av de tre banene og tribuner kjøres fram. Da er det 2300 sitteplasser. I tillegg er det mange ståplasser. Totalt kan 4000 mennesker se håndballkamper. Forsamlingen var begeistret og kanskje litt svimmel med på ferden.

På konserter vil det være sitteplass for 4000 mennesker. Hallen blir klargjort for TV som kan komme med sine produksjonsbusser og bare koble til kontakten klar for arbeid, sier Alstad som også viste hvor VIP-tribunen kommer. Han forteller videre om planene for et treningssenter for kondisjon og styrke. Det er en stor hall som kan utnyttes til messer med gode portløsninger. En glassvegg fra golv til tak mot Øverlands Minde gir anledning til å følge aktiviteten ute. Alstad berømmer idrettsrådet arbeid med å samle de forskjellige gruppene sine ulike behov. – Disse behovene har vi søkt å innarbeide, sier han.

Et spennende innslag i hallen er klatrerommet med en vegg der du kan klarte 13,3 m opp og så 7 m bortover. - Vi ser for oss at en egen klatreklubb organiserer driften av dette arealet, sier park- og idrettsansvarlig John Fornes. - Hallen er disponibel for skolen på dagtid. Da vil rom fungere som grupperom. Om ettermiddag og kveld kan de samme rommene brukes som møterom. Det er budsjettert en utleieinntekt på 1 mill. kr. Idretten bestiller lang tid i forvegen. Hallen selges før den er ferdig. Messer, konserter, idrett og kultur – alt dette kjennetegner Stjørdalshallen, sier Fornes som er glad han har en video for å selge mulighetene.

Ordfører Johan Arnt Elverum: - En stor dag er kommet med bygget. Dette er et prosjekt som har hatt en imponerende framdrift. Stjørdal har allerede en bra hallkapasitet, men dette er noe mye mer når det gjelder fasiliteter og muligheter. Idretten gir mange gleden av å mestre. Idrettsopplevelser er noe alle bør få.

Bygget bør gi store muligheter for lokalt næringsliv. Det skal fylles opp 1 mill. kr på budsjettet gjennom utleie. Nå blir hallen del av noe av det mest attraktive som finnes i landet. Vi har en vinneroppskrift. Jeg vil rette en takk til de som har stått bak. Fylkeskommunen har gitt et viktig bidrag. 70 personer har vært involvert i arbeidet med å utarbeide prosjektet. Dette er ikke bare et bygg med store haller, men her er det hele 100 rom. Denne hallen passer godt i Stjørdalsmiljøet.

Om ett år skal det store bygget være klart til åpning. Arrangementet starter fredag 10. februar med åpningsarrangement søndag den 12. februar. Med 10.000 kvm og 2000 kvm større enn Stokkan er det et krevende prosjekt og ingen enkel A4-hall. 150 personer vil være med i byggeprosessen.

Stjørdalshallen er en rett og nødvendig investering. En takk til fylkeskommunen for deres involvering etter en forsiktig start. Nå har fylkeskommunen tatt sin del og Ole Vig vgs vil være største enkeltbruker. Vi har skapt en balanse som begge parter er fornøyd med.

Stjørdalshallen ville være en god arena for å arrangere Melodi Grand Prix hvis det skulle være aktuelt. Det er muligheter langt utover det vi tror i dag.

Ingvild Kjerkol fra NT fylkeskommune: - Det er veldig artig for fylkeskommunen å være med på dette. Fylkeskommunen er en regional utviklingsaktør og hallen er bygd på et regionalt fundament. Den blir en ny storstue for Nord-Trøndelag. Visjonen om et Nord-Trøndelag der alt er mulig uansett; den er realisert her. Det var ikke lenger akseptable arbeidsforhold i Stjørdalshallen.

Det har vært et unntak fra malen med den raske vegen fra idé til anleggsarbeid. Særlig Bjørn (Bremseth) og gjengen i Stjørdal kommune har gjort en formidabel jobb. Jeg står her nå under halvannet år etter beslutningsvedtakene.

Nå kan vi i Stjørdal også spisse oss mer på toppidrett. Nord-Trøndelag er det eneste fylket i landet som ikke er representert i Adecco eller eliteserien i fotball. Fredag 18. februar holdes Stjørdalskonferansen. Jeg vil be arrangørene om å legge Stjørdalskonferansen 2012 til Stjørdalshallen. Videoen om Stjørdalshallen blir vist under årets konferanse.

Ingvild Kjerkol og ordfører Johan Arnt Elverum har kassen ut for å legge den i grunnsteinen. Det var samlet dokumenter og tegninger i en boks som blir støpt ned: - Slik kan etterkommerne om 60 – 80 år når hallen skal rives finne tegninger som viser hvordan vi tenker tidlig i århundredet, ler Tommy Alstad.

Ole Hagen har vært knyttet til dette prosjektet: - Jeg kjente Rune Venås fra tidligere samarbeid i min tid som kommuneingeniør. Vi etablerte et godt og tillitsfullt forhold som bidro til å bryte isen. Slik fikk vi til et konstruktivt samarbeid, sier han.

Bjørn Bremseth tenker framover og er allerede opptatt av drift: - Når vi nå søker en ny medarbeider knyttet til hallen, søker vi en person med kompetanse opp mot idretten for å selge Stjørdalshallen til idretts-Norge, sier han.