Litt i underkant av 200 personer møtte opp. De ble skysset nærbutikken av to humørfylte buss-sjåfører til gården hvor Heidi og Trond Olav Beitland tok i mot. Ekteparet med god hjelp av slekt av venner, hadde lagt opp et 4 timers tett og interessant program. Dette bør de følge opp!