Josef Storflor (89) tidligere gårdbruker fra en av Storflor-gårdene øst i bygda Flora gir oss noen historiske tilbakeblikk på elvas betydning for fiske. Gjennom Flora og ved Storflor og Lilleflor renner Stjørdalselva forbi flate og bratte dalsider. Slik har elva gitt og tatt siden istidens slutt for rundt 10 000 år siden. Elva har tatt land og folk, men også vært en viktig kilde til mattilgang i form av laks og sjøørret.  Avisa Stjørdals-Nytt har for tiden en presentasjon av noen av elvas mange fiskevald. Blant flere er “Svarthølen” nevnt. Her har Josef Storflor noen supplerende opplysninger, fra en del av elva som Josef gjennom årene har blitt godt kjent med.

- I Følge gamle skrifter fra Olaf Engelbrektssons jordebok het Svarthølen i 1535 “Svorte hoel”, og jeg regner med at eieren på Storflor, Joel Frolen, som da eide en stor del av bygda også eide denne hølen i elva. Det var trolig mest garnfiske i elva på denne tiden da Joel Frolen hadde fiskerett i elva. Det sies at tjenestefolket på gårdene også i nyere tid ba om at det ikke måtte være laks til middag mer enn tre ganger i uka! Vi kan anta at dette krav også var gjeldene i flere sammenhenger, sier Josef som gjennom et langt liv har mange minner fra elva og laksefisket.

Josef Storflor mener tidsperioden sent på 1800, trolig rundt 1880 var perioden da engelske adelige, geistlige og kongelige inntok elvene Forra og Stjørdalselva i Stjørdal. Laksefiskere fra de britiske øyer inntok ikke bare Stjørdalselva, men en bok om fiske i norske laksevassdrag i engelsk utgave (Norwegian Anglers - Windley and Dowell) fra 1907, som Josef har i eie, viser at også Mandalselva, Nidelva, Namsen, Orkla og en rekke flere elver ble tatt i bruk av engelske og trolig skotske fiskere. I Stjørdalselva forteller Josef at “deres” fiskere bodde på Storflor, Lilleflor og Renå. Senere kom oppføringen av “Engelskstuggu” som i dag står på Renå. Det var trolig de engelske fiskere som på denne tiden lærte lokalbefolkning fiske med flue. Gamle bilder viser på Storflor engelskmenn sammen med kokker og gårdens folk. Stolt viser de gjerne frem dagens fangst og gjerne av stor laks. Vi forstår at gjestefiskerne bød på arbeid for lokalbefolkningen, en “turistnæring” som elvene frem til i dag har båret videre. I dag er det Josefs sønner Ole og Trygve som er roere på Renå-valdet.

Olaus Langfredagsnes er avbildet på gamle bilder sammen med Josef sin bestefar, John(Johan) Storflor. Disse to var lokalkjente roere i elva og kleppet gjerne lakser for engelske fiskere. Gjestefiskerne fisket ofte fra båt i elva. John Storflor var blant annet roer og klepper for prinsen av Wales, senere King Georg of England. - Engelskmennene kom tilbake år etter år på slutten av 1800 og starten av 1900-tallet. På gårdene langs elva lærte lokale etter hvert en del engelsk språk. De fikk også noen fisketips av engelske fiskere som ikke bare besto av menn. Kvinner i vakre hatter og drakter (gjerne ikledd korsett) kunne også stå ved elvekanten eller delta på fiske fra båt i elva. “When the wind is from west, then the fish takes best”, var et utsagn som engelske fiskere spikret fast I minnet hos de lokale fiskere.

Josef forteller fra Svarthølen:

- På 1940-tallet frem til 1960-årene var jeg med min far som roer når han ville fiske i Svarthølen. Hølen var da lengre i utstrekning i øst enn i dag. Far satt med to fiskestenger, en med sluk og en med flue. Jeg husker godt at vi visste hvor i hølen laksen beit best. Som roer skulle jeg “senke” båten en halv båtlengde for hver runde. For meg er dette gode minner om fisket i Stjørdalselva, forteller 89 årige Josef Storflor.  Blant fangster i nyere tid kan nevnes at Josefs svoger Ole Øverkil landet en laks på 18 kilo på denne elvestrekningen.